Manrico Z. XB43 – Athena

Telaio: Monoscocca XB43
Gruppo: Campagnolo Athena
Ruote: Fulcrum Racing 3